Bezdrátový kapesní zapisovač WPR

Zařízení WPR je kompaktní bezdrátový kapesní zapisovač, který je určen pro zaznamenávání letových dat přijímaných z vysílací části WPR-T připojené k jednotce sběru dat FDAU na palubě letadla. Bezdrátový kapesní zapisovač…

Selsynový převodník STA-21G

Selsynový převodník STA-21G je určen k převodu trojice selsynových signálů polohových úhlů na číslo a ke generování parametrů GPS (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, výška, traťová rychlost a kurs). Digitalizované polohové úhly…

Polohový snímač SPOS P501

Polohový snímač SPOS P501 je určen k snímání primárních prvků řízení a jiných ovládacích prvků letadla. Snímač převádí otáčivý pohyb na elektrický signál. Bezkontaktní konstrukce čidla zaručuje vysokou spolehlivost a dlouhou technickou…

Zadávací panel DEP-25

Zadávací panel DEP-25 je určen pro: – zadávání informací o letu v rámci systému pro registraci letových dat BUR-1 (Time, Date, Flight Number, Balance, Weight, Aircraft Number) pomocí klávesnice obsahující tři…

Palubní ruchový mikrofon CAM-159

Palubní ruchový mikrofon CAM je určen k snímaní ruchového pozadí pilotní kabiny letadla. Výstupní signál ruchového mikrofonu se zaznamenává havarijním hlasovým zapisovačem nebo kombinovaným havarijním hlasovým a datovým zapisovačem. Všechny produkty…

Tříosý akcelerometr SACC-2440

Tříosý akcelerometr SACC-2440 je určený k snímání zrychlení letadla v podélné, příčné a svislé ose. Umisťuje se v blízkosti těžiště letadla. Výstupní obvod zařízení je vybaven nízkopásmovým filtrem k omezení rušení…

Přenosná čtecí jednotka PMU-E

Přenosná čtecí jednotka PMU je určena pro stahování letových dat z havarijních zapisovačů řady CARE. Je využívána leteckým pozemním personálem v procesu zabezpečení letu, kdy čtečku připojí prostřednictvím určeného konektoru k…

Koncentrátor dat COAD

Koncentrátor dat společnosti SPEEL (COAD – COencentrator of Aircraft Data) je palubní systém určený ke koncentraci různých typů letových dat do definovaného toku pro další zpracování a záznam. COAD je…