Certifikát ISO 9001:2015


Osvědčení o shodě systému jakosti


Osvědčení k činnostem k výrobě výrobků vojenské letecké techniky

              


Oprávnění k údržbě

           


Oprávnění k civilní letecké výrobě

           


Osvědčení k činnostem MAA 364