Koncentrátor dat společnosti SPEEL (COAD – COencentrator of Aircraft Data) je palubní systém určený ke koncentraci různých typů letových dat do definovaného toku pro další zpracování a záznam.

COAD je připojen k Ethernetové síti standardu IEEE 802.3 a může být nakonfugurován k získávání informací z různých palubních systémů a senzorů, které jsou připojeny na eternetovou síť buď přímo nebo prostřednictvím switche.

COAD je rovněž vybaven dvouportovým switchem pro případné připojení dalšího zařízení.


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY: