ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY

Zajišťujeme záruční i pozáruční opravy všech našich výrobků. Opravy výrobků určených pro civilní letectví jsou prováděny v souladu s předpisem Part 145.

ŠKOLENÍ

Nabízíme následující typy školení personálu uživatele:

  • Obsluha a údržba přístrojů instalovaných na palubě letounu („O“ a „I“ úroveň údržby)
  • Zpracování zaznamenaných dat zaměřené na programové vybavení PANDA
  • Získání dat po havárii – školení specializované na získání dat ze zapisovače, který může být poškozen při havárii.

Školení je prováděno podle dohody v sídle naší společnosti nebo přímo u uživatele. Kromě češtiny, může školení probíhat v angličtině nebo ruštině.

ZÍSKÁNÍ DAT ZE ZAPISOVAČE PO HAVÁRII

Pro uživatele, kteří neabsolvovali předepsané školení a nemají k dispozici odpovídající technické prostředky, nebo v případech, kdy je vzhledem k poškození zapisovače možné pracovat pouze s paměťovými čipy, nabízíme službu načtení dat ze zapisovače. Uživatel obdrží médium s obsahem paměti v řádu několika dní po zaslání přístroje. Důvěrnost při práci s daty je pro nás samozřejmostí.

INTEGRACE

Jsme schopni ve spolupráci s kvalifikovanými partnery zajistit integraci našich výrobků s letounem – tj. součástí dodávky palubní části mohou také být drakové díly, spojovací materiál a propojovací kabeláž. Po dohodě se zákazníkem, je možné realizovat prototypovou zástavbu. Práce jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací za účasti specialistů z naší společnosti.