Software PANDA umožňuje uživateli získat a efektivně analyzovat data uložená v záznamových zařízeních.

Součástí software PANDA jsou moduly pro vizualizaci zaznamenaných dat ve formě grafů nebo tabulek, a pokud jsou k dispozici také data o poloze letounu, je možné znázornit průběh letu siluetou letounu pohybující se ve 3D prostoru nad terénem.